Algemene voorwaarden

Bij Psychologenpraktijk Ehigie wordt een cliëntdossier bijgehouden. Dit is niet inzichtelijk door derden, wordt 15 jaar bewaard en kan op verzoek door de cliënt worden ingezien. Een cliënt kan ook een verzoek indienen om het dossier te vernietigen.

In het intakegesprek worden persoonsgegevens verzameld, hiervoor wordt eerst toestemming gevraagd aan de cliënt, dit wordt schriftelijk vastgelegd.

Met de persoonsgegevens wordt ten allen tijde vertrouwelijk omgegaan, die zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de cliënt worden verstrekt aan derden.

Op de website van psychologenpraktijk Ehigie staat een privacyreglement en een pricacy policy voor de website. De praktijk beschikt over een beveiligingsbeleid waarin is vastgelegd hoe de beveiliging van de gegevens van cliënten wordt vormgegeven.

Klachten

Als hulpverlener ben ik gehouden aan de wet Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Ik heb dat geregeld via mijn beroepsvereniging de NFG. Meer informatie hierover kun je lezen via Deze website

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren van de afspraak, kan ik de gebruikelijke kosten van een gesprek in rekening brengen.

De kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald volgt een betalingsherinnering die binnen 14 dagen voldaan dient te zijn.

Bij een betalingsachterstand kan de hulpverlener – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling opschorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Psycholoog

Mijn naam is Lydia Ehigie, ik woon in Utrecht, ben getrouwd en heb twee zoontjes van 3 en 1 jaar oud. Mijn werk als psycholoog doe ik met veel vreugde en voldoening. Ik vind het fijn om een luisterend oor te bieden en praktische en concrete handvatten te bieden waar iemand weer mee verder kan. Hopelijk kan ik er ook voor jou zijn! Ik ben zelf christelijk, iedereen is welkom ongeacht geloofsovertuiging, en waar wenselijk kan het geloof of geloofsvragen een rol spelen in de gesprekken.

Meer over Lydia

Lydia luistert goed en komt met erg goede tips,
ik heb er veel aan gehad!

(Anne)